2022 is het Europese jaar van de Jeugd. Een goede gelegenheid om te bekijken hoe jongeren met hun gezondheid omgaan, en of ze over de nodige vaardigheden beschikken om in het zorglandschap de juiste informatie en – indien nodig – hulp te vinden.

We presenteren de resultaten van onze enquête over jongeren en hun gezondheid en we gaan in gesprek met jongeren en experten.

Kom er mee over praten op het symposium van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Deelname is gratis. Artsen die dit wensen, kunnen accreditering aanvragen. Simultaanvertaling in het Frans en Nederlands is voorzien. Deelnemen kan in ons auditorium te Anderlecht of via online-streaming.